actividades

zigzag

Fomentan hábitos de vida saudable e favorecen o desenvolvemento cognitivo e psicomotor.

Investigadores

Traballo por proxectos.

 

 

Consiste na realización de traballos colaborativos que , partindo dos intereses do alumnado, nos axuden a adquirir coñecementos e a resolver problemas, inquedanzas ou conflictos relacionados coa nosa contorna. Ademáis , é un modo de traballo que permite a adquisición de competencias socias xa que nos obriga a establecer relacións interpersoais. Saber escoitar , negociar , colaborar son necesarios para ir avanzando no proceso. A recollida e tratamento da información así coma o fomento do espíritu crítico,a través das reflexións que realizamos sobre o aprendido, forman parte fundamental desta metodoloxía.

Para avaliar o grado de consecución dos obxectivos recurriremos á avaliación formativa , a observar todo o proceso e ver como se vai construindo o coñecemento, para adaptar este proceso ás necesidades de cada un/ha dos/as nosos/as alummnos/as.

Para nós é a forma de traballo que provoca os aprendizaxes máis significativos. Recomendado para todo tipo de nenos e nenas independientemente da súa idade e características individuais.

Demo
zigzag

¿Necesita máis información?
Contacta con nós.